راهکار های ویرا برای موسسات ورزشی و باشگاه ها

موسسات ورزشی و باشگاه ها و مدیریت مدرن

موسسات ورزشی و باشگاه ها جهت ارتقا سطح کیفی خدمات و داشتن مدیریت مدرن باشگاهی ، میبایست تغییر اساسی در مدیریت داخلی خود اعمال کنند. مدیریت سانس های ورزشی و مدیریت اعضا و گردش مالی هزینه ها و درآمد ها و همچنین کنترل تردد و دسترسی اعضا به کمد لوازم و تجهیزات از جمله این تغییرات هستند.

جهت شفاف سازی بیشتر می توان اینگونه موضوع را بررسی کرد: در حال حاضر در بیشتر موسسات ورزشی و باشگاه ها ، حتی اگر برای هریک از موارد فوق از ابزارهای  الکترونیک و هوشمند استفاده شود، این نکته وجود دارد که یکپارچگی در آنها وجود ندارد . درواقع هر یک از بخش ها بصورت مستقل از ابزار های مخصوص خود استفاده می کنند.

راهکار های ویرا برای موسسات ورزشی و باشگاه ها

راهکار های ویرا برای موسسات ورزشی و باشگاه ها

پیشنهاد ویرا برای مدیریت مدرن موسسات ورزشی و باشگاه ها

پیشنهاد شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا این است که جهت یک مدیریت کم حاشیه و آسان با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و حتی پایش آنلاین وضعیت جاری و گذشته از راه دور، از سیستم مدیریت یکپارچه باشگاهی استفاده نمایید تا مدیریتی کم حاشیه و آسان پیش رو داشته باشید. مهم ترین مزیت و امکانی که این سیستم در اختیار شما قرار می دهد این است که می توانید در کوتاه ترین زمان بهترین استراتژی را در مدیریت باشگاه خود بکار بگیرید.

ویــرا در زمینه های مختلفی فعالیت داشته و بر اساس دانش مبتنی بر تحقیق و توسعه نوآوری را از ملزومات تولید محصول جدید میداند. محصولات شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا را میتوان به این گونه تقسیم بندی کرد: مدیریت مراجعین / سیستم کنترل تردد / کنترل تردد سازمانی / کنترل تردد خودرویی /سیستم حضور و غیاب / پرتال سازمانی / نظارت تصویری / گیت کنترل تردد / سیستم پلاک خوان / تجهیزات کنترل تردد /ردیاب خودرو / پرداخت الکترونیک / کشاورزی هوشمند / هوشمند سازی منازل / نرم افزارهای سفارشی که در این میان تولید نرم افزار های سفارشی که بر اساس نیاز های خاص مشتری تولید می شود محدوده وسیعی را به خود اختصاص می دهد.