مراکز درمانی و بیمارستان ها و راهکار های ویرا

مراکز درمانی و بیمارستان ها نیازمند تغییر نگرش

مراکز درمانی و بیمارستان ها نیازمند تغییر نگرش در مدیریت و هوشمند سازی زیر ساخت های خود هستند . این موضوع نه تنها به ارائه خدمات در خود بیمارستان محدود نمی شود ، بلکه شامل بیماران ویژه ای که در منازل خود بستری هستند نیز می شود. در بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستان ها تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی و درمانی در واحد انبار نگهداری می شود و عموما در تمامی مراکز درمانی و بیمارستان ها بخش هایی وجود دارد که ورود افراد حتی پرسنل و خدمه با محدودیت های خاص انجام میشود. اولین قدم در هوشمند سازی و بروز کردن مدیریت جاری مراکز درمانی و بیمارستان ها روال مند و محدود کردن این گونه دسترسی ها با یک سیستم متمرکز و یکپارچه کنترل تردد می باشد.

مراکز درمانی و بیمارستان ها و راهکار های ویرا

مراکز درمانی و بیمارستان ها و راهکار های ویرا

شرکت پیشگامان سپند ویرا و ظرفیت های این شرکت

شرکت پیشگامان سپند ویرا بر اساس سیستم یکپارچه و هوشمند کنترل تردد خود نه تنها این نیاز مراکز درمانی و بیمارستان ها را پاسخگو است ، بلکه با توجه به نرم افزار مدیریت مراجعین خود میتواند زمان ملاقات و ملاقات کنندگان را مدیریت و حتی پارکینگ مرکز درمانی و یا بیمارستان را برای مراجعه کنندگان ویژه (VIP) رزرو و مدیریت کند.

سیستم پایش آنلاین بیمار خارج از بیمارستان

بخش دیگری از هوشمند سازی مراکز درمانی و بیمارستان ها  را میتوان به کنترل وضعیت بیماران خاص که در خارج از بیمارستان هستند نسبت داد. در بسیاری از موارد بیماران به دلیل هزینه سنگین بیمارستان و طولانی بودن دوره نقاهت جهت استراحت به منزل خود منتقل شده و در آنجا بستری میشود. و با سیستم پایش آنلاین بیمار، دکتر مربوطه میتواند بیمار خود را همواره تحت نظرو مراقبت داشته باشد.

ویــرا در زمینه های مختلفی فعالیت داشته و بر اساس دانش مبتنی بر تحقیق و توسعه نوآوری را از ملزومات تولید محصول جدید میداند. محصولات شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا را میتوان به این گونه تقسیم بندی کرد: مدیریت مراجعین / سیستم کنترل تردد / کنترل تردد سازمانی / کنترل تردد خودرویی /سیستم حضور و غیاب / پرتال سازمانی / نظارت تصویری / گیت کنترل تردد / سیستم پلاک خوان / تجهیزات کنترل تردد /ردیاب خودرو / پرداخت الکترونیک / کشاورزی هوشمند / هوشمند سازی منازل / نرم افزارهای سفارشی که در این میان تولید نرم افزار های سفارشی که بر اساس نیاز های خاص مشتری تولید می شود محدوده وسیعی را به خود اختصاص می دهد.