کارخانه ها و صنایع تولیدی و راهکار های ویرا

کارخانه ها و صنایع تولیدی و گذر از مرحله صنعتی شدن

کارخانه ها و صنایع تولیدی به بلوغی رسیده اند که به غیر از صنعتی شدن ، جهت هم راستایی با بازار رقابت میبایست هوشمند و بروز شوند و روال های سنتی خود را تغییر داده و پوست اندازی نمایند. این تغییرات گاهی به روال مند و نظام مند کردن تردد پرسنل ختم میشود و گاهی بازنگری کلی و هوشمند سازی فرایند تولید که باعث افزایش بهره وری و رانمدان فرایند تولید و در نهایت افزایش سودخالص کارخانه ها و صنایع تولیدی می شود.

ارائه راهکار در زمینه کارخانه ها و صنایع تولیدی

ارائه راهکار در زمینه کارخانه ها و صنایع تولیدی

ویرا و نرم افزار های سفارشی در حوزه کارخانه ها و صنایع تولیدی

شرکت پیشگامان سپند ویرا در حوزه کارخانه ها و صنایع تولیدی دارای ایده های نو بر اساس زمینه فعالیت کارخانه ها و صنایع تولیدی می باشد. برای مثال برای یک کارخانه مجهز و بروز در زمینه تولیدات مبلمان کلاسیک و مدرن، جهت افزایش راندان و حذف هدر رفت انرژی پرسنل و موارد اولیه ، پس از انجام مشاوره با ویرا، تصمیم به پیاده سازی سامانه آنلاین متمرکز ثبت سفارش و مدیریت تولید گرفته و هم اکنون این سیستم در حال گذراندن فاز آزمایشی خود است. این سیستم جز خدمات نرم افزار های سفارشی شرکت پیشگامان سپند ویرا می باشد. از مزیت های این سیستم می توان خروج جنس از انبار بر اساس BOM  محصول و امکان مشاهده پیشرفت فرایند تولید بر اساس کد سفارش توسط مشتری و انجام QC مرحله ای و شناسنامه تولید برای محصولات نام برد.

ویــرا در زمینه های مختلفی فعالیت داشته و بر اساس دانش مبتنی بر تحقیق و توسعه نوآوری را از ملزومات تولید محصول جدید میداند. محصولات شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا را میتوان به این گونه تقسیم بندی کرد: مدیریت مراجعین / سیستم کنترل تردد / کنترل تردد سازمانی / کنترل تردد خودرویی /سیستم حضور و غیاب / پرتال سازمانی / نظارت تصویری / گیت کنترل تردد / سیستم پلاک خوان / تجهیزات کنترل تردد /ردیاب خودرو / پرداخت الکترونیک / کشاورزی هوشمند / هوشمند سازی منازل / نرم افزارهای سفارشی که در این میان تولید نرم افزار های سفارشی که بر اساس نیاز های خاص مشتری تولید می شود محدوده وسیعی را به خود اختصاص می دهد.