بانک ها و موسسات بانکی

بانک ها و موسسات بانکی و جایگاه امروزه این بنگاه های اقتصادی

بانک ها و موسسات بانکی در دنیای امروز کاری فرا تر از مدیریت حساب ها و گردش مالی را انجام می دهند. با پیشرفت تکنولوژی راه های مختلف پرداخت و شیوه های جدید ارائه خدمات دنیای جدیدی را پیش روی این بنگاه های اقتصادی قرار داده است . وجود راهکار هایی همچون پرداخت های غیر تماسی ، مدیریت کارمندان، پایش و پردازش راندمان کارمندان با توجه به تعداد شعبی که بانک ها و موسسات بانکی دارند مسلزم سیستمی یک پارچه و قوی و در عین حال کاربر پسند و منعطف می باشد.

ارائه راهکار در زمینه بانک ها و موسسات بانکی

ارائه راهکار در زمینه بانک ها و موسسات بانکی

معرفی زمینه های فعالیت ویرا در حوزه بانک ها و موسسات بانکی

شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا ، در زمینه بانک ها و موسسات بانکی دارای راهکار هایی خلاقانه و عملی در راستای اهداف فوق میباشد که نه تنها بحث کنترل تردد متمرکز بلکه پرداخت های نوین همچون استفاده از تکنولوژی NFC و یا سم ماژول ها را شامل می شود. یکی از ویژگی های شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا ، به پشتوانه دانش فنی اعضای این شرکت ، تهیه هرگونه نرم افزار سفارشی بر اساس نیاز مشتری میباشد که نه تنها پاسخگوی نیاز مشتری می باشد بلکه بر اساس پیشینه این شرکت ، بسیاری از نیاز های دیگر مشتری را شناسایی کرده و در رفع آن اقدام می کند.

ویــرا در زمینه های مختلفی فعالیت داشته و بر اساس دانش مبتنی بر تحقیق و توسعه نوآوری را از ملزومات تولید محصول جدید میداند. محصولات شرکت مهندسی پیشگامان سپند ویرا را میتوان به این گونه تقسیم بندی کرد: مدیریت مراجعین / سیستم کنترل تردد / کنترل تردد سازمانی / کنترل تردد خودرویی /سیستم حضور و غیاب / پرتال سازمانی / نظارت تصویری / گیت کنترل تردد / سیستم پلاک خوان / تجهیزات کنترل تردد /ردیاب خودرو / پرداخت الکترونیک / کشاورزی هوشمند / هوشمند سازی منازل / نرم افزارهای سفارشی که در این میان تولید نرم افزار های سفارشی که بر اساس نیاز های خاص مشتری تولید می شود محدوده وسیعی را به خود اختصاص می دهد.